Support service
×

Čo je to rollover v systéme PAMM spoločnosti InstaForex?

Rollover je možnosť, ktorá umožňuje vybrať zisk bez vrátenia investície. Je to systém proporčného rozdelenia zisku medzi PAMM investora a PAMM obchodníka. Keď PAMM obchodník požiada o rollover, suma investovaná PAMM investorom sa prepočíta tak, aby zohľadnila, akú časť zisku si stiahol PAMM obchodník. Ak o rollover požiada PAMM investor, zisk sa rozdelí medzi PAMM obchodníka a PAMM investora úmerne ich podielom na účte, pričom investície PAMM investora sa opäť presunú do projektu PAMM obchodníka.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""