Support service
×

Čo je to rollover v systéme PAMM spoločnosti InstaForex?

Rollover je možnosť, ktorá umožňuje vybrať zisk bez vrátenia investície. Je to systém proporčného rozdelenia zisku medzi PAMM investora a PAMM obchodníka. Keď PAMM obchodník požiada o rollover, suma investovaná PAMM investorom sa prepočíta tak, aby zohľadnila, akú časť zisku si stiahol PAMM obchodník. Ak o rollover požiada PAMM investor, zisk sa rozdelí medzi PAMM obchodníka a PAMM investora úmerne ich podielom na účte, pričom investície PAMM investora sa opäť presunú do projektu PAMM obchodníka.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""