Support service
×

Účty v ktorej mene sa môžu zapojiť do systému PAMM?

V systéme PAMM je zatiaľ možné zaregistrovať iba obchodné účty v amerických dolároch.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""