Support service
×

Je služba SMS správ o nových investíciách pre PAMM obchodníkov zadarmo?

Áno, služba je bezplatná, ale na jeden účet je možné odoslať maximálne 10 SMS správ denne.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""