Support service
×

How are the winners of the Lucky Trader contest determined?

To determine the winners of the Lucky Trader contests, the Company uses a rating, which is calculated by summing up profits for all positive trades and subtracting losses for all negative trades. However, there is only one limitation: a contestant can receive NOT MORE than 10 pips for every positive trade. Thus, if a profitable trade gives 20, 40, or 50 pips of profit, the rating will be increased only by 10 points. Meanwhile, loss pips will be extracted from the rating to the full. In addition, trade volume is taken into account when the rating is calculated. For example, if a contestant has two 30 pips profit trades, where one of them is 0.1 lot and the other one is 1 lot, the first trade will add only 1 point ((10 * 0.1) = 1) to the rating, while the second trade will increase the rating by 10 points ((10 * 1) = 10).


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""