Support service
×

3. kapitola. Skratky mien na devízovom trhu

Na fyzickom maloobchodnom trhu predávame tovary za peniaze. Ako to funguje na devízovom trhu, kde sú komoditou peniaze? Je to jednoduché: na devízovom trhu obchodujeme jednu menu voči druhej. Znamená to, že niekoľko jednotiek meny ponúkame výmenou za inú menu. Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu prideľuje každej mene kód. Prvé dve písmená kódu označujú krajinu pôvodu a tretie písmeno je zvyčajne (no nie vždy) začiatočné písmeno názvu meny. Napríklad v prípade skratky JPY je JP skratou pre Japonsko a Y pre yen. Status svetovej rezervnej meny si aj napriek obľúbenosti eura na forexe zachováva dolár. Obchodné objemy v rôznych menách nie sú rovnaké.


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""