Technické problémy


Nie je možné otvoriť pozíciu.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa môžete neúspešne pokúsiť otvoriť obchod na obchodnej platforme, je zadaním investorského hesla namiesto obchodného hesla. Prosím, uistite sa, že zadávate správne obchodné heslo do autorizačného formulára.

Ďalším častým dôvodom, prečo nemôžete uskutočniť obchod, je príliš veľký objem obchodu. To znamená, že voľný margin na vašom účte nie je dostatočný na otvorenie obchodu. Existujú tri spôsoby, ako sa s týmto problémom vysporiadať:

1. Znížte objem obchodu, ktorý chcete otvoriť.

2. Vyberte si vyšší pomer páky. To môžete urobiť priamo z vášho klientského účtu v menu Nastavenia účtu > Osobné informácie.

3. Dobite si účet ďalšími finančnými prostriedkami, ktoré by boli dostatočné na otvorenie obchodu s požadovaným objemom pri aktuálnom pomere páky.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať chybe ""Kontext obchodu je obsadený"", ktorá sa môže vyskytnúť pri pokuse o otvorenie/zatvorenie/upravenie objednávky. Táto chybová správa znamená, že ste sa pokúsili otvoriť novú pozíciu, zatiaľ čo predchádzajúci požiadavok na otvorenie/zatvorenie/upravenie pozície ešte nebol spracovaný. Na vyriešenie tohto problému môžete počkať, kým sa predchádzajúci požiadavok spracuje, alebo reštartovať obchodnú platformu. Táto chyba sa vyskytuje na strane klienta, nie na serveri.

V prípade vysokého kolísania na finančných trhoch (napríklad počas zverejnenia dôležitých ekonomických správ) sa môžete stretnúť s viacerými rekótami (tj. server vám ponúka novú cenu inú ako vaša žiadosť) pri pokuse o otvorenie/zatvorenie pozície. Aby ste sa vyhli takýmto situáciám, môžete zaškrtnúť možnosť ""Povoliť maximálnu odchýlku od kótovanej ceny"" v okne otvorenia/zatvorenia objednávky. Nastavením určitej hodnoty

Vybrané články

oneskorenie pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov.

Možné dôvody oneskorenia pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov a ako riešiť problém.

Doplnenie vášho účtu pomocou akéhokoľvek z dostupných spôsobov