Support service
×

Bollingerove pásma

Technický indikátor Bollingerove pásma (Bollinger Bands - BB) je postavený na obdobnej myšlienke ako obálky kĺzavých priemerov, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcej kapitole. Slúžia na identifikáciu optimálnych miest na otvorenie pozície na forexe a ďalších finančných trhoch. Na rozdiel od obálok kĺzavých priemerov, indikátor BB má dobré uplatnenie pri analýze volatilného trhu.

 

Bollingerove pásma predstavujú dve obálkové krivky, stojace v určitej vzdialenosti od krivky kĺzavého priemeru. Na rozdiel obálok kĺzavých priemerov však táto vzdialenosť nie je pevná,  ale rovná sa hodnote smerodajnej (strednej kvadratickej) odchýlky vynásobenej určitým koeficientom. Smerodajná odchýlka je matematickým meradlom štatistickej disperzie (rozptylu) a je vyjadrená druhou odmocninou rozptylu. Tieto pojmy priamo súvisia s teóriou pravdepodobnosti a matematickou štatistikou a ich podrobná analýza presahuje hranice vzdelávania na informačnom portáli o forexe.

Obchodné platformy síce zobrazujú indikátor Bollingerove pásma automaticky, zvedavý čitateľ sa však môže oboznámiť so vzorcom pre výpočet [http://sk.wikipedia.org/wiki/Smerodajná_odchýlka].

 

Matematický vzorec na zakreslenie Bollingerových pásiem je:

 

 

BB = MA ± k x stdDev

 

kde MA je kĺzavý priemer, stdDev je smerodajná odchýlka a k je koeficient smerodajnej odchýlky.

Použiť sa môže akýkoľvek typ kĺzavého priemeru, ale častejšie sa používa jednoduchý kĺzavý priemer. Podľa teórie pravdepodobnosti, ak sú v oboch smeroch od priemeru zakreslené úseky rovné smerodajnej odchýlke, po vytvorenej priamke sa bude pohybovať minimálne 68,26 % náhodnej variácie. Ak sú od priemeru zakreslené body, ktoré sa rovnajú dvojnásobku smerodajnej odchýlky,   do tohto intervalu sa dostane najmenej 95,44 % hodnôt. Pre trojitú štandardnú odchýlku sa toto číslo zvyšuje na 99,73 % hodnôt. Uvedené výroky platia (sú pravdivé), ak majú priemery normálnu distribúciu, do určitej miery sa teda dajú uplatniť na devízovom trhu.

 

Pri formovaní Bollingerových pásiem sa častejšie používa  koeficient smerodajnej odchýlky k = 2.

Pri koeficiente rovnom 2 sa asi 95 % všetkých cien vojde do cenového diapazónu ohraničeného  krivkami. BB sa dajú použiť na volatilnom trhu, pretože hodnota smerodajnej odchýlky, ktorá je najväčšou pri konštrukcii, zohľadňuje rýchlosť zmeny ceny. Pre výpočet hodnoty smerodajnej odchýlky je potrebné zvoliť hodnotu počítacieho obdobia. Spravidla sa používa rovnaká hodnota ako pre vyhladzovací koeficient kĺzavého priemeru. Indikátor Bollingerových pásiem má zaujímavé analytické vlastnosti. Ak ceny variujú v rámci horizontálneho diapazónu a na forexe neexistuje jednoznačný trend, dochádza k stlačeniu (zúženiu) pásma. Ak sa začne vytvárať nový trend, pásma sa začnú pohybovať do strany. Čím dlhšie boli pásma vo vnútri horizontálneho diapazónu, tým silnejší bude ďalší prienik s tvorbou nového trendu a tým rýchlejšie sa pásma budú od seba vzďaľovať.

 

Pre Bollinger Bands platí všetko, čo sa týka obálok MA. To znamená, že ceny by mali mať tendenciu smerovať k priemeru. Dotknutie sa a prekročenie hornej alebo dolnej zakrivenej čiary znamená nadmernú odchýlku (prehriatie trhu) a pravdepodobne ho sprevádza korekčný pohyb smerom k priemeru. Za danej situácie je korekcia (rollback) spravidla minimálne na úrovni kĺzavého priemeru. Výnimku predstavuje situácia, keď je na trhu jasný trend po dlhodobej cenovej konsolidácii v horizontálnom pásme. Na grafe je táto situácia znázornená ostrým roztvorením čiar po ich dlhodobom pohybe v úzkom pásme.

 

Všeobecne možno povedať, že kontrakcia (zužovanie) Bollingerových pásiem resp. vznik určitej neckline je pomerne silný signál, ktorý zodpovedá výraznému zúženiu cenovej zmeny, pričom na grafe ho ľahko rozoznať. Znamená abnormálnu pozíciu na trhu, po ktorej bude skôr alebo neskôr nasledovať rozsiahly pohyb s formovaním nového stúpajúceho alebo klesajúceho trendu.

 

Bollingerove pásma sa hodia na všetky typy grafov, od minútových až po celodenné. Pri rozhodovaní o otvorení alebo zatvorení pozície by ste sa však nikdy nemali opierať o jediný indikátor. Konečné rozhodnutie by ste mali urobiť vždy na základe viacerých indikátorov. Čím viac nástrojov používaných na predpovedanie zmeny cien na forexe vám dáva signál, tým je signál spoľahlivejší.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""