Support service
×

Japonské sviečky (II)

Japonské sviečky (II)

Pozrime sa na niektoré formácie, ktoré pozostávajú z dvoch alebo viacerých japonských sviečok. Je potrebné poznamenať, že na forexe sa dajú použiť len v obmedzenej miere, a to vtedy, keď sa záverečná cena predchádzajúceho obdobia obchodovania líši od otváracej ceny nasledujúceho obdobia obchodovania.

 

Vezmime si napríklad formácie Býčie pohltenie (Bullish Engulfing) a Medvedie pohltenie (Bearish Engulfing). Vznikajú vtedy, keď po krátkej sviečke nasleduje dlhá sviečka opačnej farby, ktorá akoby tú predchádzajúcu  pohlcovala. Ak tieto formácie badať v rámci zreteľne klesajúceho alebo rastúceho trendu, signalizujú, že príslušný trend sa chystá zmeniť. O aký trend ide, zistíte pomocou nástrojov, o ktorých sa zmieňujeme  v príslušnej kapitole.

 

Ďalšia formácia sa nazýva Harami. Môže byť tiež býčia alebo medvedia, v závislosti od typu sviečky a predchádzajúceho trendu. Vzniká vtedy, keď sviečka s malým telom nasleduje po sviečke s veľkým telom opačnej farby a symbolizuje oslabenie trendu.

 

Zvestovateľmi klesajúceho resp. stúpajúceho trendu sú aj formácie Piercing Line a Dark Cloud Cover. Piercing Line sa vytvára v rámci klesajúceho trendu, keď za dlhou tmavou sviečkou nasleduje dlhá svetlá sviečka. Prázdna sviečka má pritom otváraciu cenu nižšiu ako je zatváracia cena tmavej sviečky a zatváraciu cenu má nad stredom tmavej sviečky. Formácia Dark Cloud Cover vzniká v rámci stúpajúceho trendu, keď za dlhou prázdnou sviečkou nasleduje dlhá tmavá sviečka. Tmavá sviečka sa otvára nad zatváracou úrovňou prázdnej sviečky a zatvára sa pod jej stredom.

 

Ďalšie formácie pozostávajú z troch po sebe idúcich sviečok. Volajú sa Ranná hviezda (Morning Star) a Večerná hviezda (Evening Star). Hviezdou je v tejto súvislosti krátka sviečka, ktorá sa  nachádza mimo susedných sviečok, pričom sa neprekrýva s ich telami, hoci ich tiene sa prekrývať môžu.

 

Uvedené formácie signalizujú obrat na trhu. Farba hviezdy (svetlá alebo tmavá) nemá žiadny význam. Ak je hviezda mimo formácie, potom ide o formáciu Piercing Line a Dark Cloud Cover.

 

Napokon si v rámci tohto vzdelávacieho kurzu na forexe povieme o formáciách, ktoré sa nazývajú Bieli vojaci (White Soldiers) a Tri čierne vrany (Three Black Crows).

Keď sa tieto formácie vytvoria v rámci jednoznačne klesajúceho resp. stúpajúceho trendu, signalizujú jeho možný obrat do protismeru. Tvoria ich vždy tri sviečky. Každá nasledujúca by sa pritom mala otvárať vnútri tela predchádzajúcej sviečky a uzatvárať za jej maximom resp. minimom.

 

Napriek tomu, že rôzne druhy formácií signalizujú, že pravdepodobne dôjde k zmene trendu, nemali by ste sa na ne úplne spoliehať. Skepsa je namieste v prvom rade preto, že teória japonských sviečok spoľahlivo funguje len na burzových trhoch, ako sú akciový trh alebo trh s futures. Prezieravosť je  potrebná aj preto , že pri analýze formácií japonských sviečok sa spravidla používajú iba denné a týždenné grafy. Nuž a do tretice platí, že cenový graf sa aj v rámci jednej sviečky môže správať rôzne.

 

Jedna sviečka je totiž grafickým znázornením jednej obchodnej seansy, v rámci ktorej môže dochádzať k rôznym cenovým variáciám, pričom daný trh môže byť pokojný, ako aj nestabilný.

 

Z uvedených dôvodov by sme preto nemali hneď robiť záver, že určitá formácia  japonských sviečok znamená obrat alebo naopak pokračovanie trendu.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""