Support service
×

Japonské sviečky (II)

Japonské sviečky (II)

Pozrime sa na niektoré formácie, ktoré pozostávajú z dvoch alebo viacerých japonských sviečok. Je potrebné poznamenať, že na forexe sa dajú použiť len v obmedzenej miere, a to vtedy, keď sa záverečná cena predchádzajúceho obdobia obchodovania líši od otváracej ceny nasledujúceho obdobia obchodovania.

 

Vezmime si napríklad formácie Býčie pohltenie (Bullish Engulfing) a Medvedie pohltenie (Bearish Engulfing). Vznikajú vtedy, keď po krátkej sviečke nasleduje dlhá sviečka opačnej farby, ktorá akoby tú predchádzajúcu  pohlcovala. Ak tieto formácie badať v rámci zreteľne klesajúceho alebo rastúceho trendu, signalizujú, že príslušný trend sa chystá zmeniť. O aký trend ide, zistíte pomocou nástrojov, o ktorých sa zmieňujeme  v príslušnej kapitole.

 

Ďalšia formácia sa nazýva Harami. Môže byť tiež býčia alebo medvedia, v závislosti od typu sviečky a predchádzajúceho trendu. Vzniká vtedy, keď sviečka s malým telom nasleduje po sviečke s veľkým telom opačnej farby a symbolizuje oslabenie trendu.

 

Zvestovateľmi klesajúceho resp. stúpajúceho trendu sú aj formácie Piercing Line a Dark Cloud Cover. Piercing Line sa vytvára v rámci klesajúceho trendu, keď za dlhou tmavou sviečkou nasleduje dlhá svetlá sviečka. Prázdna sviečka má pritom otváraciu cenu nižšiu ako je zatváracia cena tmavej sviečky a zatváraciu cenu má nad stredom tmavej sviečky. Formácia Dark Cloud Cover vzniká v rámci stúpajúceho trendu, keď za dlhou prázdnou sviečkou nasleduje dlhá tmavá sviečka. Tmavá sviečka sa otvára nad zatváracou úrovňou prázdnej sviečky a zatvára sa pod jej stredom.

 

Ďalšie formácie pozostávajú z troch po sebe idúcich sviečok. Volajú sa Ranná hviezda (Morning Star) a Večerná hviezda (Evening Star). Hviezdou je v tejto súvislosti krátka sviečka, ktorá sa  nachádza mimo susedných sviečok, pričom sa neprekrýva s ich telami, hoci ich tiene sa prekrývať môžu.

 

Uvedené formácie signalizujú obrat na trhu. Farba hviezdy (svetlá alebo tmavá) nemá žiadny význam. Ak je hviezda mimo formácie, potom ide o formáciu Piercing Line a Dark Cloud Cover.

 

Napokon si v rámci tohto vzdelávacieho kurzu na forexe povieme o formáciách, ktoré sa nazývajú Bieli vojaci (White Soldiers) a Tri čierne vrany (Three Black Crows).

Keď sa tieto formácie vytvoria v rámci jednoznačne klesajúceho resp. stúpajúceho trendu, signalizujú jeho možný obrat do protismeru. Tvoria ich vždy tri sviečky. Každá nasledujúca by sa pritom mala otvárať vnútri tela predchádzajúcej sviečky a uzatvárať za jej maximom resp. minimom.

 

Napriek tomu, že rôzne druhy formácií signalizujú, že pravdepodobne dôjde k zmene trendu, nemali by ste sa na ne úplne spoliehať. Skepsa je namieste v prvom rade preto, že teória japonských sviečok spoľahlivo funguje len na burzových trhoch, ako sú akciový trh alebo trh s futures. Prezieravosť je  potrebná aj preto , že pri analýze formácií japonských sviečok sa spravidla používajú iba denné a týždenné grafy. Nuž a do tretice platí, že cenový graf sa aj v rámci jednej sviečky môže správať rôzne.

 

Jedna sviečka je totiž grafickým znázornením jednej obchodnej seansy, v rámci ktorej môže dochádzať k rôznym cenovým variáciám, pričom daný trh môže byť pokojný, ako aj nestabilný.

 

Z uvedených dôvodov by sme preto nemali hneď robiť záver, že určitá formácia  japonských sviečok znamená obrat alebo naopak pokračovanie trendu.

 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""