Support service
×

Formácie, ktoré potvrdzujú trvanie trendu

Formácie, ktoré potvrdzujú trvanie trendu

Formácie, ktoré potvrdzujú trvanie trendu

 

V technickej analýze môžeme pozorovať grafické formácie, ktoré potvrdzujú, že aktuálny trend trvá (pokračuje). V angličtine sa nazývajú trend continuation patterns. Znázorňujú relatívne krátke obdobie konsolidácie trhu, po ktorom dochádza k prelomeniu týchto formácií smerom k predchádzajúcemu trendu.

 

Najvýznamnejšie z nich sú:

 

Vlajky

 

Vlajka obsahuje informácie o tom, akým smerom sa cena pohybuje a kam (na aký cieľ) mieri. Táto formácia zobrazuje krátke obdobie konsolidácie v medziach stabilného alebo strmého uptrendu. Konsolidačná časť je ohraničená čiarami podpory a rezistencie, ktoré sú rovnobežné alebo sa trochu zbiehajú a vytvárajú útvar podobný vlajke (rovnobežníku), ktorá je spravidla naklonená opačne voči smeru aktuálnemu trendu alebo je vodorovná. Strmá čiara predchádzajúceho trendu pripomína vlajkový stožiar.

 

Vlajočky

 

Vlajočky sú v podstate podobné vlajkám, a preto ich možno analyzovať obdobne. Jediný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že vlajočku tvoria čiary podpory a rezistencie, ktoré smerujú blízko k sebe (výrazne konvergujú). Ak bol predchádzajúci trend býčí, grafová formácia sa nazýva býčia vlajočka.

 

Trojuholníky

 

Trojuholníky možno považovať za vlajky bez vlajkových stožiarov.

 

Rozlišujeme štyri typy trojuholníkov:

 

Symetrické

Stúpajúce

Klesajúce

Rozširujúce sa

 

Symetrický trojuholník je tvorený symetricky sa zbiehajúcimi čiarami podpory a odporu, ktoré sú nakreslené najmenej štyrmi bodmi. Symetrická konvergencia týchto línií odráža existujúcu rovnováhu na trhu medzi dopytom a ponukou. V dôsledku toho môže k ich prelomeniu dôjsť ktorýmkoľvek smerom. Ak je však symetrický trojuholník býčí (vzostupný), k jeho prelomeniu pravdepodobne dôjde v smere predchádzajúceho trendu, čo len dokazuje, že trojuholník je formáciou, ktorá potvrdzuje, že doterajší trend bude pokračovať.

Rozširujúci sa trojuholník alebo megafón je obráteným obrazom doteraz diskutovaných trojuholníkov, pri ktorom sa doterajšiemu trendu neprispôsobuje základňa trojuholníka, ale jeho roh. Tomu zodpovedá aj zmena objemu obchodovania: objem sa zvyšuje úmerne s tvorbou rozširujúceho sa trojuholníka.

 

Kliny

 

S trojuholníkmi a vlajkami úzko súvisí aj formácia klin. Formou a časom vzniku (formovania) sa im totiž podobá, z hľadiska formy a analýzy však pripomína skôr vlajočku bez stožiaru. Dôležitý je sklon klinu, pretože k jeho prelomeniu spravidla dochádza opačným smerom, ako je klin naklonený, avšak v súlade so smerom predchádzajúceho trendu. V závislosti od trendu môže byť klin býčí alebo medvedí. Klinová formácia na grafe znamená len pokračovanie trendu, a ceny nijako neurčuje.

 

Obdĺžniky

 

Obdĺžnik na grafe je prejavom obdobia konsolidácie trhu. Ak ho mena prekoná, pravdepodobne bude pokračovať v predchádzajúcom trende. Jeho narušenie však môže viesť k prechodu od pokračovania trendu k odrazu do protismeru.

Tento útvar sa dá ľahko rozpoznať a možno ho považovať za malý trend do strany. Keď sa vytvorí pozdĺž uptrendu a cena sa prelomí smerom nahor, obdĺžnik sa nazýva býčí.

 

Cieľom ceny je úroveň, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti výšky trojuholníka od bodu prelomenia. Cenový pohyb nastáva v rámci živých horizontálnych čiar podpory a rezistencie. Počas konsolidačného obdobia môže cena prelomiť ktorúkoľvek stranu trojuholníka. Ak sa konsolidácia objaví pozdĺž klesajúceho trendu alebo jeho pokračovania po prielome, trojuholník sa nazýva medvedí.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""