Support service
×

Index DMI (index smerového pohybu)

Index DMI (index smerového pohybu)

Index smerového pohybu - DMI

 

Index vytvoril J. Welles Wilder ml.

 

Charakteristika

 

Indikátor sleduje trend a jeho silu, pričom poukazuje na možné zmeny ceny. Na meranie trendu sa používa stupnica od 0 do 100 %. Kladná čiara je definovaná na základe kladného DM, zápornú znázorňuje záporný DM. Treťou čiarou je ADX (priemerný index smerového pohybu).

 

Obchodné signály

 

Nákupný signál dostávame, keď je kladná čiara vyššie ako záporná, predajný signál - keď je kladná čiara nižšie.

Index DMI funguje vtedy, keď badať trend a ADX rastie. Preto je najlepším signálom na nákup, keď ADX prekročí kladnú čiaru a stúpa, pričom kladná čiara je vyššie ako záporná.

Najpriaznivejším signálom na predaj je, keď ADX prekročí zápornú čiaru a ide nahor, pričom záporná čiara dominuje.

Keď ADX klesne a trh stratí smerovanie a obchodovanie na základe indexu DMI nefunguje.

 

Výhody

 

Je to dobrý nástroj na zisťovanie dlhodobých tendencií.

 

Nevýhody

 

Má malú citlivosť na krátkodobé zmeny cien. Tento indikátor sa neodporúča používať samostatne, ale iba ako potvrdzujúci filter spolu s ostatnými systémami sledujúcimi trend.


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""