Support service
×

Obchodovanie v rámci trendu a v rámci pásma

Obchodovanie v rámci trendu a v rámci pásma

 

O trende hovoríme vtedy, keď si ceny zachovajú tendenciu stúpať a klesať v čase. Keď je každá ďalšia úroveň podpory (supportu) a odporu (rezistencie) vyššia ako predchádzajúca, hovoríme, že trend stúpa (je stúpajúci). Trend naopak klesá (je klesajúci), keď je každá nasledujúca úroveň cenového minima a maxima na úrovni podpory a rezistencie nižšia ako predchádzajúca. Približne rovnako sa menia aj úrovne podpory a rezistencie v rámci obchodného pásma.

 

Pri obchodovaní počas trendu je potrebné zvoliť inú taktiku ako pri obchodovaní v rámci pásma (keď sa cena pohybuje do strany). Počas existencie trendu je ziskové otvárať dlhé pozície, ak trend rastie, a krátke pozície, ak trend klesá. Počas pohybu ceny v pásme je naopak potrebné pozície uzavrieť už pri najmenších náznakoch reverzu (obratu).

 

Stratégie počas trvania trendu a pohybu v rámci pásma (do strany) sa tiež líšia v prístupe k slabým a silným trendom na trhu. V trende je potrebné držať sa silných tendencií, teda nakupovať v stúpajúcom trende a predávať, keď trend klesá. Pri cenovom pohybe v rámci pásma  je naopak potrebné postupovať opačným smerom, t. j. nakupovať, keď je trh slabý, a predávať, keď je trh silný.

 

Určiť, kedy sa cenový pohyb nachádza v trende a kedy v obchodnom pásme, je najťažšou úlohou technickej analýzy. Keď je situácia neistá, nutne vedie k chybám.

 

Stratové pozície by profesionáli mali byť pripravení rýchlo uzavrieť. Ak by na nich tvrdohlavo zotrvávali v snahe dokázať trhu, že majú pravdu, mohlo by ich to vyjsť veľmi draho.

 

Metódy a techniky

 

Neexistuje žiadna jedinečná a čarovná metóda, ktorá nám určí, kedy je cena v trende a kedy v obchodnom pásme. Musíme teda použiť kombináciu viacerých stratégií. Ak sa viaceré stratégie navyše aj navzájom potvrdzujú, je to ďalší faktor, ktorý zvyšuje spoľahlivosť informácií. V prípade, že si navzájom odporujú, do operácií na trhu sa radšej nepúšťajte.

 

1. Pri odhade vychádzajte z cenových maxím a miním. Ak v rámci podpory a rezistencie tvoria rastúci reťazec, naznačuje to vzostupný trend. Ak postupnosť klesá, trend je klesajúci.

 

2. Zakreslite stúpajúcu trendovú čiaru ako spojnicu bodov, v ktorých cena v ostatnom čase dosiahla dôležité minimá. Čiara klesajúceho trendu naopak spája body nedávnych dôležitých maxím. Sklon posledných trendových čiar ukazuje aktuálny trend. Dôležitý bod, teda minimum alebo maximum na 24-hodinovom grafe, treba určiť minimálne v rámci jedného týždňa. Keď teda hovoríme, že ho máte sledovať “v ostatnom čase”, znamená to, že aspoň týždeň (na 24-hodinovom grafe). Čím viac grafov budete analyzovať, tým viac skúseností budete mať pri určovaním uvedených bodov. Technická analýza nie je len veda, ale aj umenie.

 

3. Zostrojte krivku zodpovedajúcu 13-dennému exponenciálnemu kĺzavému priemeru EMA. Smer jej sklonu ukazuje trend. Ak EMA nemá v priebehu mesiaca žiadne nové hodnoty cenových maxím ani miním, znamená to, že cena sa pohybuje  v rámci pásma (do strany).

 

4. Trend pomáhajú identifikovať aj niektoré trhové indikátory  - MACD, Directional (smerový) systém a ďalšie. Smerový systém poskytuje dobré výsledky v počiatočnej fáze trendu. Indikátor VHF (Vertical Horizontal Filter) je zas vhodný najmä na určenie momentu začiatku trendu.

 

Obchodovať či čakať

 

Bez ohľadu na to, aké metódy použijete, vždy by ste sa mali držať jednej zásady riadenia peňazí (používa sa aj anglický výraz money management): Nech sa vám zdá daná transakcia akokoľvek atraktívna, rozdiel medzi sumou pri otvorení pozície a pri jej uzavretí príkazom stop loss by nikdy nemal presiahnuť 2 % vašich finančných prostriedkov.

 

Taktika riadenia peňazí je v prípade trendu iná ako pri pohybe v pásme. Počas trendu by ste mali otvárať pozície s pomerne malými sumami, a v prípade veľkého rozdielu v cenách ich uzavrieť. Počas cenového pohybu v pásme je možné otvárať pozície aj s vyššími sumami, ale pri najmenších zmenách ich uzavrieť.

 

Pri obchodovaní v rámci obchodného pásma je veľmi dôležité zvoliť správny okamih na otvorenie pozície. Pri obchodovaní v rámci trendu to až také dôležité nie je.

 

Profesionáli obchodujú radšej v rámci obchodného pásma. Vtedy majú totiž viac možností  okamžitej kontroly finančných prostriedkov, a to pri menších nepriamych nákladoch (provízne poplatky, straty vyplývajúce z rozdielu ceny ask/bid atď.). Amatéri a tí, ktorí sa s obchodnými platformami veľmi nekamarátia, by mali radšej využívať trendy.

 

Nezrovnalosti medzi rôznymi časovými rámcami

 

Celkový obraz o aktuálnom stave na trhu z grafov zakreslených na rôznych časových rámcoch môže byť protirečivý.

Ak máte pro analýze grafov pochybnosti o prítomnosti a charaktere trendu, mali by ste použiť grafy s dlhším časovým rámcom. Toto je hlavný princíp zakresľovania podľa obchodného systému Triple Screen.

Názor, že úspech v obchodovaní závisí od rýchlosti prijímania informácií a rýchlosti vykonania operácie v obchodnom systéme je síce rozšírený, ale mylný.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""