Support service
×

Typy grafov

Typy grafov používaných pri technickej analýze na forexe.

 

Grafy na forexe sa zvyčajne vytvárajú v dvoch súradniciach. Na vertikálnej osi y sa zobrazuje cena a na horizontálnej osi x sa zobrazuje čas). Niekedy sa na osi y vytvára aj objemový tickový graf.

 

Škála časovej osi (nazývaná tiež interval, obdobie obchodovania alebo časový rámec) sa môže líšiť.

Ako časový rámec sa väčšinou používajú tieto intervaly: 1 mesiac, 1 týždeň, 1 deň, 4 hodiny, 1 hodina, 30 minút, 15 minút, 5 minút, 1 minúta ako aj individuálna cena alebo tick.

Poznámka: individuálna cena alebo tick je cena, ktorú zmenil tvorca trhu a ktorú informačné systémy prenášajú vo forme dvoch nových cien: ask a bid. Každé cenové obdobie obsahuje štyri cenové údaje:

 

- otváraciu cenu obchodovacieho obdobia,  čo je trhová cena, ktorá sa vytvorila v okamihu začiatku obchodovacieho obdobia. Pretože na začiatku obchodovacieho intervalu sú vždy dve ceny (nákup a predaj), otváracia cena sa zvyčajne počíta ako stredná cena ask a bid, t.j. (ask + bid) / 2. Cena na začiatku jedného rámca je prvou cenou daného obdobia.

 

- záverečná alebo (u)zatváracia cena je trhová cena, ktorá sa vytvorí na konci obchodovacieho obdobia. Pretože na konci obchodovacieho intervalu sú vždy dve ceny, počíta sa aj záverečná cena ako aritmetický priemer hodnoty ask a bid, t. j. (ask + bid) / 2; záverečná cena je poslednou cenou daného obdobia.

 

- maximum obchodovacieho obdobia - je najvyššia cena na forexe, ktorá sa vytvorila v danom období (obvykle sa používa cena ask, pretože je vždy vyššia ako cena bid).

 

- minimum obchodovacieho obdobia je najnižšia cena na devízovom trhu, ktorá sa vytvorila v danom období (zvyčajne sa používa cena bid).

 

Okrem uvedených štyroch cenových údajov môže byť na grafe znázornený objem tickov ako samostatný indikátor.

 

- objem tickov je množstvo tickov (zmena ceny zo strany tvorcov trhu), ktoré vstúpili do informačného systému v danom časovom období.

 

Typy grafov

 

1. Tickový graf

 

Má škálu s najmenším rozlíšením - 1 tick (individuálna cena bid a ask od tvorcu trhu). Je to graf cien bid a ask, ktoré majú formu stĺpcov v cenovom grafe.

Maximum každého samostatného stĺpca je cena ask, minimum je cena bid.

 

Tickový graf sa zvyčajne používa len na presnú identifikáciu úrovní podpory a rezistencie, ako aj na zvýšenie efektívnosti nákupu a predaja na úrovni lokálnych miním a maxím. Spravidla sa nepoužíva na analýzu trhu, pretože jeho rozsah sa nedá použiť v technickej analýze.

 

2. Čiarový graf

 

Čiarový graf je vykreslený pomocou jednej z cien v obdobiach, ktoré sú uvedené vyššie. Vo väčšine prípadov sa na jeho vykreslenie používa uzatváracia cena, dajú sa však použiť aj otváracie ceny, maximá a minimá  ako aj ich syntézy: stredná cena ([maximum + minimum] / 2) alebo typická cena ([maximum + minimum + uzatváracia cena] / 3).

 

Čiarový (lineárny) graf má svoje klady a zápory.

 

Klady:

 

- dobre sa na ňom hľadajú formácie technickej analýzy;

 

- neobsahuje nadbytočné informácie.

 

Zápory:

 

- keďže sa formuje pomocou jediného typu ceny, nedá sa z neho vyhodnotiť, či v danom období došlo k výraznému zvýšeniu a/alebo poklesu ceny.

 

3.Stĺpcový graf alebo graf intervalových histogramov

 

Na vytvorenie stĺpcového grafu sa používajú všetky štyri cenové údaje: otváracia, maximálna, minimálna, zatváracia cena.

V grafe je každé obdobie zobrazené zvislou čiarou (čo je rozsah cenových variácií v danom období), vpravo a vľavo od nej je čiara.

 

Horný koniec zvislej čiary zobrazuje najvyššiu cenovú úroveň, ktorú trh dosiahol v danom období. Dolný koniec zvislej čiary ukazuje najnižšiu cenovú úroveň, ktorú trh dosiahol v danom období. Zvislá  čiara ako celok teda predstavuje rozsah obchodovania v danom intervale (napr. hodina) resp. hraničné hodnoty cenových pohybov v rámci jedného obdobia.

Čiara vľavo zobrazuje úroveň ceny na začiatku obdobia, tú nazývame otváracou cenou. Čiara vpravo zobrazuje úroveň, ktorú cena dosiahla na konci obdobia (napr. k určitej hodine) a nazýva sa uzatváracou cenou. Vzhľadom na to, že čiara vpravo predstavuje cenu na začiatku daného obdobia a čiara vľavo cenu na konci daného obdobia, platí, že ak je čiara vľavo vyššie ako tá vpravo, cena sa v danom období znížila. Ak je to naopak, cena sa zvýšila.

 

Výhody:

 

- pri pohľade na graf je možné približne odhadnúť, čo sa dialo v danom období;

- graf znázorňuje aj tzv. gaps (cenové medzery resp. odskoky voči predchádzajúcemu obdobiu).

 

Nevýhody:

 

- nie je ľahké na prvý pohľad odhadnúť rast alebo pokles trhu v danom intervale.

- nemožnosť definovať trend v danom období (na to je potrebné prejsť na menšie mierky)

 

4. Japonské sviečky

 

Sviečkový graf zobrazuje prakticky rovnaké funkcie ako stĺpcový graf, vizuálne je však prehľadnejší. Znázorňuje všetky štyri základné typy cien a jednotlivé sviečky. Tie predstavujú určité časové obdobie, napr. 1 hodinu, obdobne ako v stĺpcovom grafe.

 

Široká časť sviečky (obdĺžnik) sa nazýva telo. Predstavuje cenové rozpätie medzi otváracou a záverečnou cenou. Ak je telo plné, znamená to , že zatváracia cena bola nižšia ako otváracia cena, t.j. v danom období cena klesla. Prázdne alebo priehľadné telo ukazuje, že záverečná cena bola vyššia ako pri otvorení, t.j. cena v danom období rástla.

Vertikálna čiara nad telom sviečky sa nazýva horný tieň a jeho horný bod zobrazuje maximum, na ktoré ceny v danom období vystúpili. Zvislá čiara pod telom sviečky sa nazýva spodný tieň a jeho spodný bod je minimom, na ktoré ceny v danom období klesli.

 

Poznámka:

 

Telo rastúcej a klesajúcej sviečky v rôznych programoch technickej analýzy môže mať rôzne farby, v závislosti od nastavení obchodného terminálu InstaTrader. Pôvodne bola sviečka rastu červená a sviečka poklesu čierna. Existuje však príbeh, podľa ktorého prvé sviečkové grafy prišli do USA z Japonska vo forme fotokópií, na ktorých boli síce klesajúce sviečky čierne, no tie ostatné boli biele. Existujú aj ďalšie kombinácie, napríklad rastová sviečka je zelená  a klesajúca je červená. Spravidla vychádzame z tradície, že plná sviečka označuje pokles a svetlá rast prípadne že klesajúca sviečka je tmavšia ako sviečka rastu.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""