Support service
×

Is it possible to transfer funds from MT4 to MT5 account or from MT5 to MT5 account via the transfer between accounts option?

The transfer between accounts for MT5 accounts is available on the Money withdrawal section of the main website.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""