Support service
×

Ako prepojiť účet s existujúcim účtom?

Nový účet s existujúcim účtom môžete prepojit v klientskej zóne v časti Pripojené účty.

Upozorňujeme, že všetky osobné údaje účtu (okrem e-mailovej adresy a telefónneho čísla) sa musia vo všetkých účtoch úplne zhodovať vrátane vášho mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy a poštového smerovacieho čísla.

Po pridaní nového účtu k existujúcemu účtu budete môcť rýchlo prepínať medzi klientskymi zónami. Všetky pripojené účty automaticky získajú jednu úroveň overenia. Úroveň overenia nových účtov sa určuje podľa najvyššej úrovne jedného z pripojených účtov. Po odstránení účtu zo skupiny účtov sa jeho úroveň overenia vráti na pôvodnú úroveň.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""