Support service
×

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia, ako aj bezpečnosť osobných a finančných údajov našich klientov a návštevníkov tohto webu sú pre nás najvyššou prioritou. Vaše osobné informácie nebudeme distribuovať, predávať, požičiavať ani inak sprístupňovať tretím osobám, a to bez ohľadu na dôvod.

Spoločnosť InstaForex si vyhradzuje právo poskytovať údaje o klientoch orgánom štátu alebo regulačným orgánom v prípade, keď si poskytnutie takýchto údajov vyžaduje zákon. Okrem toho môže spoločnosť InstaForex potrebné údaje poskytnúť na vyžiadanie súdu ako dôkaz  v súdnom spore, pojednávaní alebo v obdobných právnych konaniach, vrátane auditov a prešetrovania.

Vaše neverejné osobné informácie môžeme zverejniť aj v prípade, keď poskytnete súhlas s takýmito krokmi.

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o zásadách spoločnosti InstaForex na ochranu osobných údajov, pošlite e-mail na adresu [email protected]


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""