Support service
×

I do not have access to the trading platform right now. Is it possible to close a deal in any other way?

To close a deal, you can contact the support service by phone or via a live chat. You will be required to provide your account number, a code word, and an order ticket. With this information, the customer support manager will be able to close your deal manually at a current price leaving the comment "Closed by the dealer".

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""