Support service
×

For currency pairs

To calculate the margin, it is necessary to know the following characteristics:

* account balance and currency (1,000 USD)

* leverage (1:100)

* currency pair (EUR/USD)

* trade size (1 lot 10,000 EUR)

To assess the volume of the trade, it is necessary to know what amount of your account's currency you need. => 1 lot = 10,000 EUR

Convert 10,000 EUR in USD = 10,000 * current exchange rate of EUR/USD = 10,000 * 1.5442 = 15,442 USD

Margin is the ratio of trading volume to the leverage.

Margin = 15,442/100 = 154.42 USD

Free margin after opening a trade => 1,000 – 154.42 = 845.58 USD

For a new trade:

* leverage (1:100)

* currency pair (GBP/USD)

* trade volume 2 lots (20,000 GBP)

Trade volume = 20,000 * 1.9627 = 39,254 USD

Margin = 39,254/100 = 392.54 USD

Free margin after opening a trade => 1,000 – 154.42 – 392.54 = 453.04 USD

Margin = 546.96 USD


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""