Support service
×

Gold (GOLD)

To calculate the margin for gold, you need to know the transaction size, the gold price, and the leverage.

For example, the transaction size is 4 lots, the price of gold is $904, and the leverage is 1:100 (since gold has standard leverage of 1:100).

When calculating the margin, take into account that 1 lot = 100 ounces.

Next, we use the formula: the price of gold is multiplied by the number of ounces (transaction size) and divided by 100 (leverage 1:100).

$904*400 ounces (4 lots)/100 = $3,616


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""