Support service
×

Locked positions

The margin for locked positions is calculated as follows.

We have three positions with two of them are Sell and one is Buy (all these three Buy and Sell positions are locked).

To calculate the margin, you need to know the currency pair, account balance, and the buy price or sell price.

Sell 1.2670 0.1 lot (the sell price is 1.2670)

Buy 1.2895 0.1 lot (the buy price is 1.2895)

Sell 1.2915 0.1 lot

The formula for calculation: (10,000*currency pair*transaction size)/100*0.25 (or we divide by 4)

1. (10,000*1.2670*0.1)/100 = 12.67

_____________________________locked positions

2. (10,000*1.2895*0.1)/100 = 12.90/

3. 12.67 + 12.90 = 25.57

4. 25.57*0.25 = 6.39 (or 25.57/4 = 6.39)

5. (10,000*1.2915*0.1)/100 = 12.91 (the leverage is 1:100)

6. We deduct the results from the current balance and calculate the margin:

37.79 - 12.91 - 6.39 = $18.49 (the margin for the current account balance is $37.79)


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""