Support service
×

For GOLD

The pip value for GOLD is calculated by the trading volume.

Therefore, the pip value will be equal to $1 in the trade of 1 lot; while in the trade of 10 lots 1 pip will be equal to $10, etc.

* The tick size for #GOLD is 10 pips.


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""