Support service
×

For currency pairs

To calculate the transaction size, we need to take into account the following details:

- account balance 1,000 RUB;

- EUR/USD currency pair;

- leverage 1/100.

Let us convert RUB in USD.

To do this, we need to divide the account balance = 1,000 RUB by the current exchange rate USD/RUB = 23.6550 =>1,000/23. 6,550 = 42.27 USD

Then we divide the account balance = 1000 RUB by the current exchange rate USD/RUB = 23.6550 => 1000/23. 6,550 = 42.27 USD

Result in USD we multiply by leverage => 42.27*100 = 4,227 USD. Convert EUR in USD.

To open a position with the transaction size of 1 lot (10,000 EUR) for the EUR/USD pair, it is necessary to know the amount of USD which is equal to 10,000 EUR. So, we multiply 10,000 EUR by the current exchange rate EUR/USD => 10,000*1.5475 = 15,475 USD

Transaction size

To estimate the trade size, it is necessary to divide the account balance by the trade size =>

Trade size = 4227 USD/15475 USD = 0.27 lot

With 1/500 leverage, we get 1.35 lot


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""