Support service
×

Where should I upload my bank card to get it verified?

To upload a photo of your bank card, please log in to your Client Area, choose Verification in the menu on the left and then click Verify card. On this webpage, you will be able to upload photos of the front and back sides of your bank card. Please don’t forget to hide the sensitive data on the images.

Please specify the first 6 and last 4 digits of the bank card number as well as the validity period in the Bank card verification section of the Client Area.


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""