Support service
×

Je nutné overiť účet?

V súlade s Klientskou zmluvou spoločnosti InstaForex, ktorú klient pri otvorení účtu prijal, je overenie reálneho obchodného účtu dobrovoľné a je na vlastnom uvážení klienta. Klient môže dobrovoľne overiť reálny obchodný účet zaslaním kópie pasu alebo iného dokladu totožnosti.
 
Overenie je povinné pre aktiváciu niektorých služieb, ktoré spoločnosť ponúka.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""