Support service
×

Aká je minimálna/maximálna veľkosť naskenovanej kópie dokumentu, ktorá sa akceptuje na overenie?

Veľkosť súboru by nemala presiahnuť 8 MB, rozlíšenie by malo byť aspoň 400 pixelov.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""