Support service
×

Where is a field for uploading documents to the third verification level?

After you pass two levels of verification, the field for uploading documents to the third verification level will appear in the Verification section of the Client Area.

The third level of verification is an optional procedure for all accounts. If you do not have the field for uploading documents to the third level, it is not required for your account.


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""