Support service
×

โรลโอเวอร์ในระบบ PAMM ของ InstaForex PAMM คืออะไร?

โรลโอเวอร์เป็นตัวเลือกที่ช่วยให้ทำการถอนกำไรโดยไม่คืนเงินลงทุน ตัวเลือกนี้ยังประกอบด้วยระบบการกระจายผลกำไรระหว่างนักลงทุน PAMM และเทรดเดอร์ PAMM ตามผลตอบแทนที่ทั้งสองฝ่ายต้องการ หลังจากเทรดเดอร์ PAMM ต้องการให้มีการโรลโอเวอร์ ยอดรวมของการลงทุนที่นักลงทุน PAMM ทำไว้จะถูกคำนวณใหม่โดยพิจารณาจากส่วนของกำไรที่เทรดเดอร์ PAMM ถอนออก หากนักลงทุน PAMM ต้องการให้มีการโรลโอเวอร์ ผลกำไรจะกระจายระหว่างเทรดเดอร์ PAMM และนักลงทุน PAMM ตามสัดส่วนของส่วนแบ่งพวกเขาในบัญชี ขณะที่การลงทุนของนักลงทุน PAMM จะถูกย้ายไปที่โครงการของเทรดเดอร์ PAMM อีกครั้ง


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""