Support service
×

วิธีการตัดสินผู้ชนะการแข่งขัน FX-1 Rally ใช้วิธีอะไรบ้าง?

1. การซื้อขายทั้งหมดของผู้เข้าแข่งขันจะปิดโดยอัตโนมัติในราคาปัจจุบันภายใน 10 นาทีแรกหลังจากการแข่งขันสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมทราบว่าราคาปิดอาจแตกต่างกันเนื่องจากเวลาปิดต่างกันหลายนาที การแลกเปลี่ยนจะใช้ในการพิจารณาเมื่อมีการตัดสินผู้ชนะ 


2. เจ้าของเงินฝากที่มากที่สุดจะถือว่าเป็นผู้ชนะ 


3. หากผลการแข่งขัแสดงว่าผู้เข้าแข่งขันสองคนมีเงินฝากที่มีจำนวนเท่ากัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดตำแหน่งของผู้เข้าร่วมทั้งสองนี้ในการจัดอันดับเอง 


4. ผู้ชนะการแข่งขันให้ความยินยอมในการเผยแพร่ชื่อ-รางวัลจะนามสกุล 


5. ผู้เข้าร่วมคนคนนึงหรือคนเดียวกันไม่สามารถรับรางวัลได้ถึงสองครั้งภายในหนึ่งเดือน ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันชนะมากกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน รางวัลจะจัดตามตำแหน่งของผู้เข้าแข่งขัน 


6. ผู้เข้าแข่งขันควรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อรับเงินรางวัล อย่างน้อย 5% ของกำไรทั้งหมดต้องมาจากการซื้อขายคู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐ (GBP / USD) และคู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP / JPY)


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""