Support service
×

การเก็บภาษี

บริษัท InstaForex ไม่ได้มาในฐานะตัวแทนภาษีและไม่ได้ให้ข้อมูลต่อรายได้ของลูกค้าแก่หน่วยงานด้านภาษี ในทางปฏิบัติการเก็บภาษีการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวิธีการอะไรที่ใช้ในการถอนออกจากบัญชีซื้อขาย เมื่อใช้ระบบการชำระเงินและการถอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าในภายหลัง ฐานภาษีคือจำนวนเงินที่โอนไปยังบัญชีธนาคาร มันจะมีการคำนวณระหว่างการทำธุรกรรมจากระบบการชำระเงินไม่ใช่จากบัญชีของ บริษัท


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""

ฝากเงินได้ง่ายสะดวกสบายทุกช่วงเวลา