Support service
×

การเก็บภาษี

บริษัท InstaForex ไม่ได้มาในฐานะตัวแทนภาษีและไม่ได้ให้ข้อมูลต่อรายได้ของลูกค้าแก่หน่วยงานด้านภาษี ในทางปฏิบัติการเก็บภาษีการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวิธีการอะไรที่ใช้ในการถอนออกจากบัญชีซื้อขาย เมื่อใช้ระบบการชำระเงินและการถอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าในภายหลัง ฐานภาษีคือจำนวนเงินที่โอนไปยังบัญชีธนาคาร มันจะมีการคำนวณระหว่างการทำธุรกรรมจากระบบการชำระเงินไม่ใช่จากบัญชีของ บริษัท


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""

ฝากเงินได้ง่ายสะดวกสบายทุกช่วงเวลา