Câu hỏi tài chính


Thuế suất

Công ty InstaForex không phải là đại lý thuế và không cung cấp dữ liệu về thu nhập của khách hàng cho cơ quan thuế. Trên thực tế, thuế giao dịch trên thị trường Forex chủ yếu phụ thuộc vào phương pháp được sử dụng để rút tiền từ tài khoản giao dịch. Khi sử dụng hệ thống thanh toán và sau đó rút tiền vào tài khoản ngân hàng của khách hàng, căn cứ tính thuế là số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng. Nó sẽ được tính trong quá trình giao dịch từ hệ thống thanh toán, không phải từ tài khoản của công ty.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn