Support service
×

รูปแบบของแนวโน้มต่อเนื่อง

รูปแบบของแนวโน้มต่อเนื่อง


ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจพบกับรูปแบบทางกราฟิกที่ยืนยันถึงแนวโน้มปัจจุบัน โดยจะรู้ว่ามันเป็นนรูปแบบของแนวโน้มต่อเนื่อง มันแสดงถึงเวลาการรวมกำลังของตลาดระยะสั้นหลังจากการฝ่าตัวผ่านรูปแบบเหล่านี้ออกไปยังการเคลื่อนตัวของแนวโน้มก่อนหน้านี้


รูปแบบที่มีความสำคัญสูงสุดได้แก่:รูปธง


รูปธงประกอบด้วยข้อมูลทิศทางการเคลื่อนไหวราคาและเป้าหมาย รูปนี้ใช้คาดการณ์ถึงระยะการรวมกำลังสั้นๆในลิมิตของแนวโน้มขาขึ้นที่ลาดชัน รูปแบบการรวมกำลังจะถูกกำจัดตามแนวรับและแนวต้านที่เท่ากันหรือบรรจบกันเพียงเล็กน้อยจึงก่อให้เกิดรูปทรงที่คล้ายกับธง (parallelogram) อีกทั้งตามกฎแล้วมันจะสวนทางกับทิศทางแนวโน้มปัจจุบันหรืออยู่ตามแนวนอน เส้นลาดชันของแนวโน้มก่อนหน้าจะคล้ายกับเสาธง 


รูปธงปลายแหลมรูปธงปลายแหลมหรือ Pennants จะคล้ายกับรูปธง นั้นจึงเป็นเหตุผลที่การวิเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกันสามารถปรับใช้ได้กับทั้งคู่ ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างทั้งสองรูปทรงคือแนวรับและแนวต้านจะบรรจบกันใกล้มากจึงก่อให้เกิดรูปแบบ Pennant หากแนวโน้มก่อนหน้ายังเป็นขาขึ้น รูปทรงทางกราฟิกจะถูกเรียกว่า bull pennant


รูปสามเหลี่ยม 


รูปสามเหลี่ยมสามารถมองให้คล้ายกับรูปธงได้ แต่แค่ไม่มีเสาธงเท่านั้น


‘รูปสามเหลี่ยมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท’


แบบสมมาตร

แบบผลิกขึ้น

แบบผลิกลง

แบบปากอ้า


รูปสามเหลี่ยมแบบสมมาตรก่อตัวตามการบรรจบกันของแนวรับและแนวต้านอย่างสมมาตร ที่วาดเส้นผ่านอย่างน้อยสี่จุด การบรรจบกันอย่างสมมาตรของเส้นเหล่านี้แสดงถึงความสมดุลกันของตลาดระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้นการฝ่าตัวผ่านสามารถก่อให้เกิดได้ทุกทิศทาง แต่หากมีกราฟสามเหลี่ยมแบบสมมาตรขาขึ้น การฝ่าตังผ่านอาจมุ่งหน้าไปอย่างแนวโน้มก่อน ที่แสดงให้เห็นถึงชื่อของสามเหลี่ยมตามรูปแบบแนวโน้มต่อเนื่อง 

รูปสามเหลี่ยมปากอ้าหรือเรียกว่า megaphone เป็นรูปแบบย้อนตัวของกราฟสามเหลี่ยมที่หารือกันก่อนหน้าไม่ได้เป็นไปตามรูปสามเหลี่ยม แต่มุมขอบของมันจะปรับไปตามเส้นของแนวโน้มก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงปริมาณการเทรดเกิดขึ้นตามมา ปริมาณเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจนถึงการก่อตัวของรูปสามเหลี่ยมปากอ้า 


รูปลิ่ม 


รูปลิ่มมีความคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมและธงปลายแหลมอย่างมาก รูปทรงมันคล้ายกันและเวลาการก่อตัวแต่จากมุมมองของรูปทรงและบทวิเคราะห์ มันคล้ายกับธงปลายแหลมโดยไม่มีเสาธงเท่านั้น มันมักจะฝ่าตัวผ่านไปในทิศทางที่จะมีแนวโน้มลาดเอียงไปแต่ไปบรรจบกับทิศทางของแนวโน้มก่อนหน้า รปลิ่มสามารถเป็นทั้งขาขึ้นหรือขาลงโดยจะขึ้นอยู่กับแนวโน้ม จากการทีรูปลิ่มในกราฟเลยทำให้พบกับความต่อเนื่องของแนวโน้ม ราคาไม่ได้เป็นไปตามรูปทรง


รูปสี่เหลี่ยม


รูปสี่เหลี่ยมแสดงระยะการรวมกำลังของราคา หลังจากการฝ่าตัวไปแล้ว สกุลเงินอาจเคลื่อนตัวต่อไปตามแนวโน้มเดิม แต่มันอาจหยุดลงไปได้จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มต่อเนื่องไปจนถึงการหดตัว

สามารถแยกแยะรูปแบบนี้ได้อย่างง่ายดายและถือว่าเป็นแนวโน้มด้านข้างขนาดเล็ก เมื่อมันก่อตัวมาตามแนวโน้มก่อตัวและราคาฝ่าตัวผ่านมันไปยังทิศทางด้านบน กราฟสี่เหลี่ยมเช่นนี้จะถือว่าอยู่ในขาขึ้น 


เป้าหมายราคาคือระดับราคาซึ่งอยู่ในระยะทางของตำแหน่งสูงของกราฟสามเหลี่ยมจากตำแหน่งการทะลุผ่าน การเคลื่อนไหวของราคาภายในเส้นแนวรับและแนวต้านตามแนวโน้ม การฝ่าตัวผ่านในช่วงรวมกำลังสามารถเกิดขึ้นจากด้านข้างของกราฟสามเหลี่ยม หากการรวมกำลังเกิดขึ้นตามแนวโน้มขาลงหรือการน่อเนื่องหลังจากการฝ่าตัวไปแล้ว กราฟสามเหลี่ยมนี้จะถูกเรียกว่าขาลง


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""