Support service
×

เส้นมัทธยฐาน Andrews

ดร. A. Andrews แนะนำว่าวิธีการพล็อตแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและเส้นช่องทางด้วยการใช้งานเส้นมัทธฐานของสามเหลี่ยมที่ได้จากระดับต่ำและระดับสูงทั้งสามจุด เพื่อไปคาดการณ์ถึงแนวโน้มขาขึ้น, ห่วงโซ่ของระดับต่ำ A, ระดับสูง B และระดับต่ำ C เพื่อนำไปใช้งาน จากนั้นพอลากผ่านจากระดับต่ำ A ที่อยู่ห่างจะได้รอยร่างผ่านกึ่งกลางของฝั่ง BC ของรูปสามเหลี่ยมมุมตรงข้าม ก็จะทำให้ได้เส้นร่างตำแหน่ง B และ C มีความขนานไปในทิศทางเดียวกัน เส้นนี้เองจะตอบสนองต่อระดับแนวรับและแนวต้าน 


[[File:Linii_Endrusa.gif]]


รูปที่หนึ่ง เส้น Andrews  ในแผนภาพราคาหุ้นของ Norilskij Nickel Co. 

วิธีการนี้เรียกแตกต่างกันออกมไปโดยมี Andrews Pitch Fork, Median Line method or M.L.R. Lines, หรือ simply Andrews Lines.                                     
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""