Support service
×

ผลกำไรที่ไม่ตรง (กำไรจากดีลอีกส่วน)

ทำไมผลกำไรที่แสดงมาในช่องทางแพลตฟอร์มเทรดต่างจากผลรวมจากยอดเงินที่รวมขึ้นมา?


ประเด็นคือตัว InstaTrader  กำหนดแนวทางการแสดงผลลัพธ์ของดีลตามสกุลเงินของออเดอร์ ไม่ใช่จากส่วนที่ฝากเข้ามา สามารถเลือกด้วยการคลิกขวาในช่องในส่วนของ “เทรด” ด้านล่างของหน้าต่างแพลตฟอร์ม จากนั้นเลือก “ผลกำไร” ในเมนูย่อย “ในสกุลเงินเพื่อการฝากเงิน”


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""