Support service
×

ผลกำไรที่ไม่ตรง (กำไรจากดีลอีกส่วน)

ทำไมผลกำไรที่แสดงมาในช่องทางแพลตฟอร์มเทรดต่างจากผลรวมจากยอดเงินที่รวมขึ้นมา?


ประเด็นคือตัว InstaTrader  กำหนดแนวทางการแสดงผลลัพธ์ของดีลตามสกุลเงินของออเดอร์ ไม่ใช่จากส่วนที่ฝากเข้ามา สามารถเลือกด้วยการคลิกขวาในช่องในส่วนของ “เทรด” ด้านล่างของหน้าต่างแพลตฟอร์ม จากนั้นเลือก “ผลกำไร” ในเมนูย่อย “ในสกุลเงินเพื่อการฝากเงิน”


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""