Support service
×

การล็อคตำแหน่งซื้อขาย

มาร์จิ้นสำหรับการล็อคตำแหน่งซื้อขายจะเป็นไปตามนี้

พวกเรามีอยู่สามตำแหน่ง โดยมีการขายและการซื้อ (จะมีการล็อตตำแหน่งทั้งการซื้อและการขาย)

การคำนวณมาร์จิ้น คุณจำเป็นต้องทราบถึงคู่สกุลเงิน, ยอดเงินในบัญชีและราคาซื้อหรือราคาขาย

การขาย 1.2670 เป็น 0.1 ล็อต (ราคาขายคือ 1.2670)

การซื้อ 1.2895 เป็น 0.1 ล็อค (ราคาซื้อคือ 1.2895)

การขาย 1.2915 เป็น 0.1ล็อต 

สูตรของการคำนวณ (10,000*คู่สกุลเงิน*ขนาดการทำธุรกรรม)/100*0.25 (หรือพวกเราหารด้วย 4)


1. (10,000*1.2670*0.1)/100 = 12.67

_____________________________ตำแหน่งที่มีการล็อค

2. (10,000*1.2895*0.1)/100 = 12.90/

3. 12.67 + 12.90 = 25.57

4. 25.57*0.25 = 6.39 (or 25.57/4 = 6.39)

5. (10,000*1.2915*0.1)/100 = 12.91 (เลฟเวอร์เรจคือ 1:100)

6. พวกเราลบออกจากยอดเงินในบัญชีและคำนวณมาร์จิ้น:

37.79 - 12.91 - 6.39 = $18.49 (มาร์จิ้นของยอดงดปัจจุบันคือ $37.79)
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""