Support service
×

Chương trình liên kết là gì?

Chương trình liên kết InstaForex là một phương pháp kiếm lợi nhuận không rủi ro với InstaForex. Các nhà môi giới ngoại hối kiếm được trên chênh lệch mà khách hàng của họ trả để mở giao dịch. Bạn có thể kiếm được một phần lợi nhuận của nhà môi giới nếu bạn trở thành chi nhánh và bắt đầu thu hút khách hàng mới.
 
Ý tưởng của chương trình liên kết là những người tham gia nói với những người khác về công ty và cố gắng thu hút họ làm việc sau này. Khi người được giới thiệu của bạn mở tài khoản với công ty, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ mỗi giao dịch mà họ mở. Có hai cách để thu hút khách hàng mới:
 
- Sử dụng một link liên kết. Tất cả những người nhấp vào nó và mở tài khoản giao dịch với InstaForex đều trở thành người giới thiệu của bạn.
 
- Sử dụng hệ thống thông báo. Bạn chỉ cần biết họ tên và số tài khoản giao dịch của khách hàng được thu hút. Để chuyển khách hàng được thu hút thành người giới thiệu, bạn nên gửi email đến [email protected] cung cấp các chi tiết cần thiết và số tài khoản liên kết của bạn. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu nhận được lợi nhuận từ các giao dịch của những người được bạn giới thiệu như thể họ đã mở một tài khoản giao dịch thông qua link liên kết của bạn.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""