Support service
×

CPA-chi nhánh

Chương trình CPA (Cost Per Action) hoàn toàn phù hợp với các quản trị viên web, các chuyên gia quảng bá công cụ tìm kiếm và tiếp thị trực tuyến, những người không có kiến ​​thức sâu về thị trường ngoại hối. Loại quan hệ đối tác này không yêu cầu tính toán phức tạp, các điều khoản để đóng lô và pips từ chênh lệch. Chỉ có khoản tiền gửi của khách hàng đầu tiên và thời điểm bắt đầu giao dịch mới là vấn đề.
 
Đối với mỗi khách hàng hoạt động mới, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán một lần. Số tiền của nó chỉ phụ thuộc vào số tiền gửi của khách hàng đầu tiên. Ưu điểm chính của chương trình CPA là số lượng và khối lượng giao dịch không ảnh hưởng đến số tiền thù lao của bạn.
 
Tại đây, bạn có thể xem bạn có thể nhận được khoản hoa hồng nào tùy thuộc vào khoản tiền gửi đầu tiên của khách hàng được giới thiệu (tiền gửi-hoa hồng):
 
* Từ $ 1 đến $ 200 - bằng số tiền đã gửi;
 
* Từ $ 200 đến $ 499 - $ 200;
 
* Từ $ 500 đến $ 999 - $ 300;
 
* Từ $ 1,000 đến $ 2,499 - $ 500;
 
* Từ $ 2.500 đến $ 4.999 - $ 750;
 
* Từ $ 5.000 đến $ 9.999 - $ 1.000;
 
* Từ $ 10.000 đến $ 19.999 - $ 1.500;
 
* Từ $ 20.000 trở lên - $ 2.000.
 
Hoa hồng liên kết sẽ được ghi có trong vòng ít nhất một tháng. Thời hạn tối đa là không giới hạn vì có thể có trường hợp không có hoạt động giao dịch hoặc rút tiền gửi.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""