Đào tạo ngoại hối


Các loại biểu đồ đồ họa

Các loại biểu đồ đồ họa được sử dụng trong phân tích kỹ thuật trên Forex.
 
Biểu đồ đồ họa ngoại hối thường được tạo theo hai tọa độ - tỷ giá (hiển thị trên trục y thẳng đứng) và thời gian (hiển thị trên trục x). Đôi khi, biểu đồ khối lượng tick cũng được tạo dọc theo trục y.
 
Thang đo trục thời gian (còn gọi là khoảng thời gian, khoảng thời gian giao dịch hoặc khung thời gian) có thể khác nhau.
Theo truyền thống, các khoảng thời gian sau được sử dụng làm khung thời gian: 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày, 4 giờ, 1 giờ, 30 phút, 15 phút, 5 phút, 1 phút và một trích dẫn riêng lẻ hoặc một tick.
Lưu ý: một trích dẫn riêng lẻ hoặc một tick là một mức giá, được thay đổi bởi nhà tạo lập thị trường, được hệ thống thông tin chuyển đồng thời dưới dạng hai mức giá mới: Bán và Giá thầu (giá mua). Mỗi thời kỳ giá có bốn thước đo:
 
- Giá mở cửa của thời kỳ giao dịch là giá thị trường được hình thành tại thời điểm bắt đầu kỳ giao dịch. Vì luôn có hai mức giá ở đầu khoảng thời gian giao dịch (mua và bán), giá mở cửa thường được tính là giá giữa của Bán và Mua, tức là (Giá Bán + Giá Mua) / 2. Giá thực tế tại thời điểm bắt đầu của khung thời gian là tỷ giá đầu tiên của khoảng thời gian nhất định.
 
- Giá đóng cửa là giá thị trường, được hình thành vào cuối kỳ giao dịch. Vì luôn có hai mức giá tại thời điểm kết thúc khoảng thời gian giao dịch, nên giá đóng cửa cũng được tính như là giá trị trung bình số học của Giá bán và giá mua, tức là (Giá bán + Giá mua) / 2; trên thực tế, giá đóng cửa là báo giá cuối cùng của khoảng thời gian nhất định.
 
- Giá cao của một giai đoạn giao dịch - là mức giá cao nhất trên Ngoại hối, được hình thành trong khoảng thời gian đó (Giá bán thường được sử dụng vì nó luôn cao hơn Giá mua).
 
- Giá thấp của thời kỳ giao dịch là giá thấp nhất trên thị trường Ngoại hối, được hình thành trong thời kỳ (Thường sử dụng giá mua).
 
Lựa chọn đối với bốn biện pháp này, khối lượng tick được hiển thị trong biểu đồ như một chỉ báo độc lập.
 
- Khối lượng tick là số lượng tick (sự thay đổi giá của các nhà tạo lập thị trường), được nhập vào hệ thống thông tin trong một khoảng thời gian nhất định.
 
Các loại biểu đồ:

1. Biểu đồ tick:
 
Nó có quy mô tốt nhất - 1 tick (trích dẫn riêng lẻ về giá Mua và Giá bán của một nhà tạo lập thị trường). Đó là biểu đồ báo giá Mua và Bán, có dạng cột trên biểu đồ giá.)
Giá trị tối đa của mỗi cột riêng biệt là Giá bán, giá trị tối thiểu là Giá mua.
 
Thông thường, việc sử dụng biểu đồ tick được giới hạn trong việc xác định chính xác các mức hỗ trợ và kháng cự, đồng thời, nó cũng được sử dụng để tăng hiệu quả của việc mua và bán, khiến điều này ở mức tối thiểu và tối đa cục bộ. Theo quy định, nó không được sử dụng để phân tích thị trường, vì quy mô của nó không thể được áp dụng trong phân tích kỹ thuật.
 
2. Biểu đồ đường thẳng:
 
Biểu đồ đường thẳng được vẽ bằng cách sử dụng một trong các mức giá trong các khoảng thời gian được chú ý ở đây. Trong hầu hết các trường hợp, giá đóng cửa được sử dụng cho biểu đồ của nó, tuy nhiên, giá mở cửa, giá cao và giá thấp cũng có thể được sử dụng như các biến thể tổng hợp của chúng: Giá trung bình ([Cao + Thấp] / 2) hoặc Giá điển hình ([Cao + Thấp + Đóng] / 3).
 
Biểu đồ đường thẳng có một số đặc điểm tích cực và tiêu cực.
 
Đặc điểm tích cực:
 
- Thuận tiện cho việc tìm kiếm các mẫu phân tích kỹ thuật;
 
- Vô số thông tin dư thừa.
 
Đặc điểm tiêu cực:
 
- Vì nó được hình thành bằng cách sử dụng một loại giá duy nhất, nên không thể đánh giá được liệu đã có những đợt tăng và giảm giá đáng kể trong thời gian giao dịch hay chưa.

3. Biểu đồ thanh hoặc biểu đồ khoảng thời gian
 
Để tạo biểu đồ thanh, tất cả bốn thước đo tỷ giá được sử dụng: mở cửa, cao, thấp, đóng cửa.
Trong biểu đồ, mỗi thời kỳ được thể hiện bằng một đường thẳng đứng (là phạm vi biến động của giá trong thời kỳ), ở bên phải và bên trái có một đường thẳng.
 
Phần cuối phía trên của đường thẳng đứng hiển thị mức giá cao mà thị trường đạt được trong khoảng thời gian này. Phần cuối dưới cùng của đường thẳng đứng hiển thị mức giá thấp nhất mà thị trường đạt được trong khoảng thời gian đó. Do đó, đường thẳng đứng nói chung là khoảng thời gian của nhịp điệu giao dịch (ví dụ: một giờ) hoặc giới hạn quá mức của sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian.
Dòng bên trái hiển thị mức giá đầu kỳ và được gọi là giá mở cửa. Dòng bên phải hiển thị mức giá ở cuối kỳ (ví dụ: một giờ nhất định) và được gọi là giá đóng cửa. Xét rằng dòng bên phải hiển thị giá tại thời điểm mở cửa và bên trái - giá tại thời điểm đóng cửa; nếu dòng bên trái cao hơn dòng bên phải, giá trong khoảng thời gian này đã giảm. Nếu ngược lại, giá đã tăng.
 
Ưu điểm:
 
- Có khả năng ước tính gần đúng những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó;
- Các khoảng trống được nhìn thấy trên biểu đồ.
 
Nhược điểm:
 
- Khó khăn trong việc ước tính sự tăng trưởng hoặc suy giảm của thị trường trong khoảng thời gian ban đầu.
- Không thể xác định xu hướng trong khoảng thời gian đó (cần phải chuyển sang các quy mô nhỏ hơn)

4. [[Chân nến Nhật Bản (I) | Chân nến Nhật Bản]]
 
Biểu đồ hình nến gần như giống hệt nhau trong việc mô tả chức năng với biểu đồ thanh, nhưng thoải mái hơn cho cảm nhận trực quan. Tất cả bốn loại giá cốt lõi và từng cây nến đơn đều được sử dụng trong biểu đồ này. Giống như trong biểu đồ thanh, chúng biểu thị một khoảng thời gian nhất định, ví dụ: 1 giờ.
 
Phần rộng của cây nến (hình chữ nhật) được gọi là phần thân thực. Giá thực là khoảng giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Phần thân thực tối màu có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, tức là trong khoảng thời gian giá giảm. Phần thân thực sáng màu hoặc trong suốt cho thấy giá đóng cửa cao hơn lúc mở cửa, tức là giá đang tăng trong khoảng thời gian đó.
Đường thẳng đứng phía trên thân nến được gọi là bóng trên và điểm trên của nó cho thấy mức tối đa mà giá đã tăng trong khoảng thời gian đó. Đường thẳng đứng dưới thân nến được gọi là bóng dưới và điểm dưới của nó là điểm tối thiểu mà giá đã giảm trong khoảng thời gian đó.
 
Ghi chú:
 
Thân nến tăng và giảm trong các chương trình phân tích kỹ thuật khác nhau có thể có các màu khác nhau, tùy thuộc vào thiết lập của thiết bị đầu cuối của giao dịch InstaTrader. Ban đầu, hình nến màu đỏ có nghĩa là tăng trưởng và hình nến đen biểu thị sự sụt giảm. Nhưng như trong câu chuyện truyền miệng, các biểu đồ hình nến đầu tiên đến Hoa Kỳ từ Nhật Bản là trên bản sao chụp, trong đó hình nến giảm có màu đen và mức tăng là màu trắng. Có những sự kết hợp khác, ví dụ, màu xanh lá cây tăng lên và màu đỏ giảm xuống. Theo quy luật, có một truyền thống rằng thân nến tối màu biểu thị sự sụt giảm và phần sáng màu thể hiện sự tăng trưởng, hoặc hình nến giảm có màu tối hơn hình nến tăng.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn