Đào tạo ngoại hối


Hỗ trợ, kháng cự và các loại xu hướng.

Trung bình di động - loại chỉ số kỹ thuật đơn giản nhất trên thị trường tài chính. Vì những chỉ số phân tích kỹ thuật này đại diện cho loại phân tích cũ nhất, nên chúng thường được sử dụng bởi các chuyên gia và do đó, chúng là đáng quan tâm đối với chúng tôi. Chúng ta nhớ rằng để trở thành nhà giao dịch thành công trên thị trường ngoại hối, chúng ta phải sao chép mô hình hành vi của các chuyên gia.

Nói chung, trung bình di động cho phép chúng ta có được cảm nhận về xu hướng hiện tại và xác định điểm hiệu quả cho việc mở và đóng vị trí. Được giả định rằng đường cong trung bình di động chính là đường cong xác định xu hướng.Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn