Εκπαίδευση Forex


Υποστήριξη, αντίσταση και τύποι τάσεων.

Κινητή μέση τιμή - ο απλούστερος τύπος τεχνικών δεικτών στις χρηματοοικονομικές αγορές. Δεδομένου ότι αυτοί οι δείκτες της τεχνικής ανάλυσης αντιπροσωπεύουν τον παλαιότερο τύπο ανάλυσης, χρησιμοποιούνται συχνά από επαγγελματίες και, συνεπώς, μας ενδιαφέρουν. Θυμόμαστε ότι για να γίνουμε επιτυχημένοι εμπόροι στην αγορά Forex, πρέπει να αντιγράψουμε το πρότυπο συμπεριφοράς των ειδικών.

Συνολικά, η κινητή μέση τιμή μας επιτρέπει να αποκτήσουμε μια εικόνα της τρέχουσας τάσης και να καθορίσουμε τα αποτελεσματικά σημεία για το άνοιγμα και το κλείσιμο θέσεων. Υποθέτουμε ότι οι καμπύλες της κινητής μέσης τιμής είναι αυτές που καθορίζουν την τάση.

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους