Điều kiện giao dịch


Bảo hiểm tài khoản

Không có công ty nào đứng ra cung cấp bảo lãnh ngân hàng cho cung cấp dịch vụ Forex. InstaForex có hàng trăm nghìn khách hàng trên khắp thế giới và họ tin tưởng công ty. Cách đây một thời gian, chúng tôi có cung cấp bảo lãnh ngân hàng nhưng do khủng hoảng tài chính thế giới nên chúng tôi không cung cấp dịch vụ này nữa vì không có lợi nhuận.

Tuy nhiên, InstaForex có cung cấp dịch vụ duy nhất cho khách hàng của mình như mở các tài khoản riêng biệt, bảo vệ vốn của khách hàng khỏi rủi ro của bất kỳ tình huống bất khả kháng nào, liên quan đến hoạt động của công ty. Theo nghĩa của thuật ngữ tài khoản tách biệt có nghĩa là lưu trữ tiền của khách hàng tách biệt với quỹ của công ty. InstaForex đã phát triển một tiêu chuẩn mới về đảm bảo an toàn cho tiền của khách hàng trong việc cung cấp các tài khoản riêng biệt theo nguyên tắc sau: 

Chủ sở hữu tài khoản giao dịch tách biệt trong InstaForex có thể lưu trữ 70% từ tiền gửi của mình vào tài khoản ngân hàng hoặc trên tài khoản của người đại diện được ủy quyền. Vì vậy, người đó có cơ hội thực hiện các giao dịch với toàn bộ số tiền ký quỹ của mình miễn là có đủ ký quỹ bảo đảm cho việc này.
Thông tin chi tiết hơn có sẵn trên trang web chính thức của công ty.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn