empty
 
 

Tải Khoản Tách Biệt

Công ty InstaForex cung cấp cho khách hàng một dịch vụ độc nhất – mở tài khoản tách biệt, loại tài khoản sẽ bảo vệ nguồn vốn của khách hàng khỏi bất kì rủi ro bất khả kháng nào liên quan đến hoạt động của công ty. Thuật ngữ “tài khoản tách biệt” ở đây có nghĩa là lưu giữ tiền của khách hàng một cách độc lập với nguồn vốn của công ty. Công ty InstaForex đã phát triển một tiêu chuẩn an ninh mới để bảo vệ nguồn vốn của khách hàng với tài khoản tách biệt dựa trên những nguyên tắc sau:

Chủ một tài khoản tách biệt của Công ty InstaForex có thể lưu giữ 70% số tiền deposit của mình trên tài khoản ngân hàng hoặc trên tài khoản của một người đại diện có thẩm quyền. Như vậy, anh/cô ấy có thể thực hiện giao dịch với toàn bộ số tiền deposit nếu đủ mức kí quỹ an toàn.

Ví dụ Khách hàng muốn có một tài khoản tách biệt với Công ty InstaForex với tổng số tiền là $150,000. Khi tài khoản được mở, khách hàng yêu cầu dịch vụ tài khoản tách biệt và gửi tất cả các tài liệu cần thiết. Sau khi dịch vụ được xác nhận bởi công ty, khách hàng cần thỏa mãn hai điều kiện để nhận được $150,000 tới tài khoản:

 • chuyển 30%, tức là $45,000 để nạp thêm;
 • gửi sao kê ngân hàng xác nhận số tiền còn trên tài khoản là $105,000.

Ngay sau khi tất cả các điều kiện nêu trên được thỏa mãn, khách hàng sẽ nhận được tài khoản giao dịch với số tiền là $150,000, và 70% số tiền này được lưu trên tài khoản ngân hàng cá nhân của khách hàng, hay nói các khác là được bảo vệ khỏi bất kì rủi ro bất khả kháng nào liên quan đến hoạt động của công ty.

Hệ thống tài khoản tách biệt của Công ty InstaForex có thể bảo vệ và bảo đảm an toàn cho nguồn vốn của khách hàng với mức độ tương đương như trên tài khoản ngân hàng.

Số tiền deposit tối thiểu cho tài khoản tách biệt là $50,000.00.

Để đăng ký dịch vụ tài khoản tách biệt, bạn cần in và điền vào mẫu S-1, sau đó gửi đến [email protected].

Hình thức tải xuống S-1

 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $4000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 7 chúng tôi xổ $4000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback