Các cuộc thi


Làm thế nào để tham gia chiến dịch?

Những khách hàng có đủ khả năng hợp pháp từ 18 tuổi trở lên, sở hữu tài khoản giao dịch thực tế tại Công ty InstaForex có thể tham gia Chiến dịch.

Để tham gia chiến dịch, cần nạp tài khoản giao dịch thực tế InstaForex ít nhất 3.000 USD trong khoảng thời gian của chiến dịch.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn