Các cuộc thi


Nhận giải thưởng đã thắng trong cuộc thi Đua lớn

1. Người chiến thắng cần phải mở và xác minh tài khoản trong vòng 30 ngày liên tục sau khi kết quả cuộc thi được công bố.

2. Số tiền thưởng sẽ được ghi vào tài khoản giao dịch trực tiếp đã được xác minh của khách hàng.

3. Người chiến thắng công nhận rằng mọi hoạt động trong tài khoản giao dịch trực tiếp được mở bởi Công ty hoặc chính người chiến thắng được quản lý theo các thỏa thuận và quy tắc của InstaFintech Group.

4. Số tiền thưởng được ghi vào tài khoản giao dịch của người tham gia không thể rút được. Chỉ có lợi nhuận thu được từ số tiền thưởng mới có thể rút.

5. Công ty có quyền tuyên bố bất kỳ giải thưởng nào đã được trao trước đó là không hợp lệ và có thể hủy bỏ dựa trên các bằng chứng trực tiếp và gián tiếp về việc người tham gia tham gia vào các hoạt động gian lận với số tiền thưởng.

6. Số tiền sẽ tự động được trừ khỏi tài khoản giao dịch khi có yêu cầu rút tiền. Các chuyên gia từ Bộ phận Tài chính kiểm tra số dư và lề tự do trong tài khoản giao dịch để tuân thủ số tiền được chỉ định trong yêu cầu rút tiền. Trong trường hợp có một số không nhất quán, số tiền yêu cầu sẽ quay trở lại tài khoản giao dịch.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn