Dịch vụ công ty


Tôi có thể xem lợi nhuận hiện tại có thể được rút từ tài khoản PAMM-trader ở đâu?

Trong Bảng điều khiển Khách hàng, chọn hệ thống PAMM từ menu chính, sau đó trên trang đã mở, theo dõi liên kết Đầu tư của tôi.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn