Dịch vụ công ty


Nhà đầu tư có thể xem kích thước khoản phí tính từ lợi nhuận và được thiết lập bởi Trader ở đâu?

Trong danh sách theo dõi. Nếu đầu tư đã được chấp nhận, thông tin có thể được tìm thấy trong phần "Các Khoản Đầu Tư Của Tôi".

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn