Dịch vụ công ty


Mục đích của Chương trình Liên kết PAMM.

Hệ thống liên kết PAMM của InstaForex mang lại cho mọi khách hàng của công ty cơ hội kiếm lợi nhuận không rủi ro bằng cách giới thiệu nhà đầu tư vào hệ thống. Khi thu hút một nhà đầu tư PAMM vào bất kỳ tài khoản PAMM nào, bạn sẽ nhận được một phần lợi nhuận của nhà giao dịch PAMM trong trường hợp họ nhận được cổ tức từ khoản đầu tư mà bạn giới thiệu.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn