Dịch vụ công ty


Nếu nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, nhận được tiền thưởng và sau đó đầu tư vào các tài khoản giao dịch, liệu tiền thưởng có bị hủy không?

Nếu, khi đầu tư tiền, tổng số tiền thưởng nhận được (số tiền thưởng được tính dựa trên số tiền thưởng đã bị hủy) trên tài khoản vượt quá 30% số tiền thực hiện đang có của nhà đầu tư PAMM sau khi đầu tư, phần tiền thưởng chênh lệch giữa những giá trị này sẽ bị hủy.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn