Các cuộc thi


Làm thế nào để những người chiến thắng cuộc thi FX-1 Rally nhận được giải thưởng của họ?

1. Người thắng cuộc nên mở và xác minh tài khoản trong vòng 30 ngày liên tục sau khi kết quả cuộc thi được công bố.

2. Quỹ giải thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch thực đã được xác minh của khách hàng.

3. Giải thưởng, không giống như lợi nhuận, không thể rút được.

4. Người chiến thắng xác nhận rằng giải thưởng sẽ bị hủy trong trường hợp rút tiền.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn