Các cuộc thi


Nhận giải thưởng đã thắng trong cuộc thi FX-1 Rally.

1. Người chiến thắng cần mở và xác minh tài khoản trong vòng 30 ngày liên tiếp sau khi kết quả cuộc thi được công bố.

2. Số tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch trực tiếp đã được xác minh của khách hàng.

3. Giải thưởng, không giống như lợi nhuận, không thể rút ra.

4. Người chiến thắng thừa nhận rằng giải thưởng sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp có bất kỳ sự rút tiền nào.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn