Dịch vụ công ty


Khi nào và làm thế nào để một đối tác PAMM nhận được hoa hồng cho các khoản đầu tư của các nhà đầu tư được thu hút?

Một đối tác PAMM nhận hoa hồng từ lợi nhuận do một nhà gioa dịch PAMM tạo ra. Tỷ lệ phần trăm trong số đó được thảo luận trước. Hoa hồng được ghi có vào tài khoản của một đối tác PAMM chỉ một lần: sau khi nhà đầu tư được thu hút rút khoản đầu tư khỏi tài khoản của nhà giao dịch PAMM hoặc sau khi thực hiện chuyển đổi khoản đầu tư này.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn