Perkhidmatan Syarikat


Bilakah dan bagaimana rakan niaga PAMM mendapat komisen untuk pelaburan pelabur yang tertarik?

Rakan niaga PAMM menerima komisen dari keuntungan yang dibuat oleh pedagang PAMM. Saiznya dibincangkan terlebih dahulu. Komisen dikreditkan ke akaun rakan niaga PAMM hanya sekali: setelah pelabur yang ditarik mengeluarkan pelaburan dari akaun pedagang PAMM atau setelah rollover dilakukan pada pelaburan ini.

Artikel pilihan

Jumlah minimum pendepositan

Jumlah minimum pendepositan

Komisen

Apakah komisen yang dikenakan semasa mendeposit atau mengeluarkan dana

Sila pilih kaedah yang tersedia untuk menambah nilai ke akaun anda