Tài khoản thực MT5


Có thể thay đổi đòn bẩy trên tài khoản MT5 không?

Có, hoàn toàn có thể. Vui lòng liên hệ với dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật qua trò chuyện trực tuyến hoặc gửi yêu cầu đến [email protected]  để xác định số tài khoản và từ mã của bạn.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn